Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/kursbnbupdate.php on line 5

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 7

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/leonia.php on line 4
123456789
Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/sofibor.php on line 4
::BIC::
НАЧАЛО  
    

НОВИНИ

Съобщение до юридическите лица, клиентите на ИП БИК АД / 04-12-2017

Считано от 3 януари 2018 г., всички юридически лица, които желаят да сключват сделки с финансови инструменти или които притежават финансови инструменти, следва да разполагат с идентификационен код за юридическо лице (LEI code). LEI (Legal Entity Identifier) е 20-знаков код-идентификатор с който се идентифицират правните субекти, свързани с всякакъв род финансови транзакции. Въвеждането на кода за българските юридически лица, търгуващи с и притежаващи финансови инструменти, се налага във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (MIFIR), Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MiFID II) и свързаните с тях делегирани регламенти и регламенти за изпълнение. След 3 януари 2018 г. ИП БИК АД няма да приема поръчки и няма да предоставя инвестиционни услуги на юридически лица, които не притежават или не са предоставили информация за притежавания от тях LEI код по надлежния ред. Юридическите лица, които нямат LEI, могат да заявят издаването му срещу заплащане на съответна такса. Списък с организациите, предоставящи LEI, има на сайта на Комисията за финансов надзор, като списък с тях може да откриете на следния линк: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf „Централен депозитар“ АД също има сключен договор за агентство с възможност за издаване на LEI код. Информация за относно процедурата по подаване на заявление за издаване на LEI кодове чрез „Централен депозитар“ АД може да намерите на следния линк: https://lei.csd-bg.bg/.


назад