Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/kursbnbupdate.php on line 5

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 7

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/leonia.php on line 4
123456789
Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/sofibor.php on line 4
::BIC::
НАЧАЛО  
    

НОВИНИ

Уведомление относно увеличение на капитал с права - Инвестор БГ АД(4IN) / 17-12-2010

На проведено на 16.12.2010 год. заседание на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД-София /4IN/ са взети следните решения: - В съответствие с решение на Съвета на директорите от 22.11.2010 г. приема окончателните параметри на предстоящото увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на 239 892 бр. обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на един глас в ОСА, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 12,4 лв.; - Една нова акция може да бъде записана срещу 5 права. Срещу всяка от съществуващите 1 199 460 акции ще бъде издадено по едно право; - Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и заплатени най-малко 71 967 акции.


назад