Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/kursbnbupdate.php on line 5

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 7

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/leonia.php on line 4
123456789
Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/sofibor.php on line 4
::BIC::
НАЧАЛО  
    

НОВИНИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на „Българска фондова борса-София” АД / 16-12-2010

На заседанието си на 15.12.2010 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на „Българска фондова борса-София” АД. Размерът на емисията е 6 582 860 лв., разпределени в 6 582 860 броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Комисията за финансов надзор вписа „Българска фондова борса-София” АД като публично дружество в регистъра си. Предстои Съветът на директорите на БФБ-София да определи началната дата на търговия на емисията.


назад