Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/kursbnbupdate.php on line 5

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/balinco/public_html/content/olp.php on line 7

Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/leonia.php on line 4
123456789
Warning: file() expects parameter 2 to be long, string given in /home/balinco/public_html/content/sofibor.php on line 4
::BIC::
НАЧАЛО  
    

НОВИНИ

БФБ-София АД взе решение за временно спиране на търговията с регистрирани финансови инструменти / 09-12-2010

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 49/06.12.2010 г., е взето следното решение: 1. На основание чл. 65, ал. 1 от Част IV Правила за търговия от Правилника за дейността на Борсата, поради незаплащане в срок на годишна такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на Борсата, временно се спира търговията с емисии финансови инструменти. Временното спиране се налага като мярка, към дружествата, които не са заплатили годишната си поддържаща такса към 31.12.2010 г. Към настоящия момент, годишната си такса към БФБ-София АД не са заплатили следните дружества: Борсов код Дружество 9E7A Ален мак АД-Пловдив 9E7B Ален мак АД-Пловдив ALFA Алу-Пласт ЕАД-София 54B Биоеко АД-Варна /в несъстоятелност/ 6B6 Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Смолян 4BO Българска роза-Пловдив АД-Пловдив 4V8 Вега АД-Плевен 4VB Винарска изба Врачанска теменуга АД-Враца 4V3 Възраждане 26 Холдинг АД-София /в ликвидация/ 5G2 Гарант Инвест Холдинг АД-Кюстендил 4DP Деспред АД-София 4DI Диамант АД-Разград /в несъстоятелност/ 4DB Дъб АД-Враца 3ZK Екотаб АД-Кочериново 4EZ ЕЛПО АД-Николаево 5ES Естер Инвесмънт АД-Велико Търново /в ликвидация/ 3ZM Заваръчни машини АД-Перник 3ZG ЗГММ АД-Перник 3ZY ЗММ-Якоруда АД-Якоруда 5IZ Изотсервиз Холдинг АД-София /в ликвидация/ 4PB Инст. по целулоза и хартия АД-София 4IR Интериор АД-Елена /в несъстоятелност/ 4IV Интерхотели АД-Велико Търново 4KO Кабиле-ЛБ АД-Ямбол 4KZ Кнезим АД-Кнежа 4KQ Коприна АД-Свиленград /в несъстоятелност/ 4KY Кюстендилски плод АД-Кюстендил /в ликвидация/ 4O9 Ловеч-турс АД-Ловеч 4L6 Лотос АД-Трявна /в несъстоятелност/ 4L3 Лъв АД-Габрово /в ликвидация/ 4NZ Малък Искър АД-Джурово /в ликвидация/ MBZ МБЕ-гара Хитрино АД-Шумен 5ML Мебелсистем АД-Пазарджик 5MK Месокомбинат-Казанлък АД-Казанлък 5MD Металик АД-Ябланица 5ME Металокерамика - И АД-Исперих /в ликвидация/ 5ND Наш Дом България Холдинг АД-София 4OC Оранжерии АД-Сливен /в несъстоятелност/ 3OR Орфей-Б АД-Батак 54P Победа-ТВ АД-Твърдица /в ликвидация/ 4VH Преработващи технологии АД-Мизия /в несъстоятелност/ 4O8 Първи май-50 АД-Устрем /в ликвидация/ 3RN Резервни части АД-Пловдив 3RD Рекорд АД-Габрово 4NY Рециклиращо предприятие АД-Разград /в ликвидация/ 6R2 Родна Земя Холдинг АД-Варна 3RJ Родопска слава АД-с.Бенковски 6S8 Север Холдинг АД-София 3JF Сердика-Кула АД -Кула 3JK Симко АД-София /в ликвидация/ 3JJ Сирма АД-Пловдив 3JN Сливница-1968 АД-Сливница 3JM Слънчеви лъчи АД-София /в ликвидация/ 3JQ СМП-Бухово АД-Бухово 6SI Солид Инвест АДСИЦ-София 3JX Стоманени профили АД-София 6SB Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна /в несъстоятелност/ 3JE Сънитекс АД-Мездра 4F7 Филтекс АД-Пловдив 4KR Хан Крум АД-Крумовград /в ликвидация/ 4H9 Хасково-Табак АД-Хасково /в ликвидация/ 4CK Химко АД-Враца 6SE Югоизточен Холдинг АД-Нова Загора 3JY Южен индустриален парк АД-София 3YP Явор АД-Петрич Търговията с емисия финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми от дружествата или от други заинтересовани лица към БФБ-София АД. Решението влиза в сила от 01.01.2011 г.


назад